КЗ "Щітецька гімназія Вінницького району Вінницької області"Методичне об'єднання класних керівників

Відомості про класних керівників, членів шкільного методичного об’єднання класних керівників

 2023-2024 н.р.

 

з/п

Прізвище, ім’я та

по батькові

Клас, в якому працює

Загальний стаж роботи

Категорія

Який предмет

викладає

Над якою проблемою працює, як класний керівник

1

Лапа Ірина

Віталіївна

1

32

Вища

Вчитель початкових класів

«Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я»

2

Подупейко Тамара Миколаївна

2

36

Вища,

«старший учитель»

Вчитель початкових класів

«Згуртування учнівського колективу та виховання моральних якостей особистості»

3

Стецюра Ольга Дмитрівна

4

20

Вища

 

Вчитель початкових класів

«Формування національної свідомості та самосвідомості учнів, моральних цінностей та якостей»

4

Гайдаш Мирослава Петрівна

5

9

ІІ

Вчитель англійської мови

«Формування в учнів інтересу і розуміння необхідності пошуків шляхів правильного життєвого самовизначення, як громадянина і патріота своєї держави»

5

Савченко Людмила Михайлівна

6

14

ІІ

Асистент вчителя

«Формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал»

6

Гром Леся Володимирівна

7

24

Вища,

«старший учитель»

Географія, біологія

«Розвиток творчих здібностей, формування загальнолюдських цінностей та міцного учнівського колективу»

7

Гончарук Оксана Анатоліївна

8

37

Вища,

«старший учитель»

Математика

«Традиції сімейної педагогіки українського народу і сучасні проблеми»

8

Березовська Олена Вікторівна

9

32

І

Українська мова та література

«Традиції сімейного виховання та проблеми сучасного виховання»

 

Керівник шкільного методичного об'єднання класних керівників

Гром Леся Володимирівна

План роботи шкільного методичного об'єднання  класних керівників на 2023-20224 н.р.

І засідання

Тема: Організаційне засідання методичного об’єднання класних керівників. Планування виховної роботи ЗЗСО на 2023-2024 н.р.

Дата: Серпень 2023 року

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз результативності виховної роботи за минулий 2022-2023 н.р. Здобутки та недоліки.

Голова МО

Гром Л.В.

2.

Огляд літератури, директивних і нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів із питань планування і організації виховної роботи у ЗЗСО у 2023-2024 навчальному році в умовах війни.

Голова МО

Гром Л.В.

3.

Визначення основних напрямків виховної роботи на 2023-2024 н.р.. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників.

Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів виховної роботи класних керівників на І семестр 2023-2024 навчальний рік.

Голова МО

Гром Л.В.

4.

Класне керівництво НУШ (1-6 кл.) в умовах воєнного стану. Конструктор інтерактивного виховного плану для класного керівника НУШ.

Всі члени МО

5.

Про організацію роботи та підтримку дітей пільгових категорій та ВПО (внутрішньо переміщених осіб)

Голова МО,

всі члени МО

6.

Попередження усіх видів дитячого травматизму в умовах воєнного стану.

Голова МО

Гром Л.В.

7.

Безпека – це пріоритет сьогодення. «Клас безпеки»: знаємо, попереджаємо, навчаємось.

Голова МО

Гром Л.В.

8.

Про підтримку дітей з ООП в умовах війни.

Класний керівник

Савченко Л.М.

9.

Рекомендації щодо проведення Першого уроку-2023. Звернення уваги на створення безпечного середовища здобувачів освіти.

Голова МО

Гром Л.В.

Робота між засіданнями:

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Підготовка та проведення Першого уроку-2023.

Класні керівники

2.

Організація та проведення заходів за річним планом виховної роботи школи

Гайдаш М.П.

3.

Контроль за станом відвідування учнями навчальних занять

Класні керівники

4.

Організувати підтримку дітей пільгових категорій та дітей ВПО.

Класні керівники

5.

Постійно впроваджувати  цифрові технології в роботі класного керівника в умовах дистанційного та змішаного навчання

Класні керівники

6.

Разом з батьками та представниками ІРЦ організувати підтримку дітей з ООП

Голова МО,

класні керівники

7.

Розробити план щодо організації національно-патріотичного виховання згідно із Заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Опрацювати лист МОНУ від 18.05.2019 р. № 296/2019-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2025 роки». Скорегувати плани виховної роботи (згідно з аналізом перевірки виховних планів класних керівників).

Голова МО,

 класні керівники

8.

Організувати заходи щодо попередження дитячого травматизму та створення безпечного освітнього середовища в закладі.

Голова МО Гром Л.В

 

9.

Продовжити реалізацію основних принципів виховної роботи в 1-6 класах НУШ.

Класні керівники

10.

Складання планів виховної роботи, соціальних паспортів класів, організація самоврядування.

Класні керівники

 

ІІ засідання

Тема: Педагогіка партнерства в умовах Нової  української школи. Інноваційні форми співпраці класного керівника з батьками.

                                                                                       Дата: Жовтень 2023 року

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Обговорення.  Педагогіка партнерства-ключовий компонент формули НУШ.

Голова МО

Гром Л.В.,

класні керівники

2.

Педагогічний консиліум. Як реалізувати педагогіку партнерства? Різноманітні інноваційні  форми співпраці класного керівника з батьками.

Класний керівник Стецюра О.Д.

3.

Виховання на цінностях: використання мети повідомлення у роботі класного керівника НУШ.

Класний керівник Подупейко Т.М.

4.

Профілактика дитячого травматизму. Запобігання дитячому травматизму від вибухових небезпечних предметів в період воєнного стану під час осінніх канікул.

Голова МО

Гром Л.В.

5.

Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями 5 класу НУШ. Адаптація до нових умов навчання.

Класний керівник

Гайдаш М.П.

6.

Доповідь. Прийоми залучення батьків до участі в житті класу.

Класний керівник Гончарук О.А.

7.

Соціально-педагогічна підтримка дітей та батьків в умовах війни.

Класний керівник

Березовська О.В.

8.

Тренінг. Практичні методи реалізації педагогіки партнерства між учителем, учнем і батьками.

Голова МО

Гром Л.В.

 

Робота між засіданнями:

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Організація та проведення заходів за річним планом  виховної роботи школи

Педагог – організатор

2.

Проаналізувати особливості організації роботи класного керівника в умовах воєнного стану.

Класні керівники 

3.

Активно використовувати інтернет-ресурси для підтримки дітей різних категорій та для взаємодії з батьками. Удосконалювати навички роботи на різних інтернет-платформах.

Класні керівники

4.

Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи.

Класні керівники 

5.

Постійно працювати з різними інтернет-ресурсами та інтернет-сервісами для організації психологічної підтримки дітей в умовах дистанційного та змішаного навчання: корекція емоційного стану.

Класні керівники 

6.

Організувати постійні онлайн-контакти з батьками учнів з метою співпраці та взаємодії в умовах воєнного стану, консультації для допомоги у вирішенні педагогічних проблем та для надання психологічної підтримки.

Класні керівники 

7.

Проводити онлайн-бесіди, лекторії для батьків про роль сім’ї у вихованні дитини в умовах дистанційного і змішаного навчання.

Класні керівники

8.

Проаналізувати роботу МО класних керівників за І семестр 2023-2024 навчального року та підготувати пропозиції щодо організації роботи МО у ІІ семестрі.

Голова МО

Класні керівники

9.

Підбити підсумки роботи МО класних керівників щодо організації національно-патріотичного виховання у І семестрі.

Класні керівники

10.

Визначити основні методи і форми з патріотичного виховання (з досвіду роботи)

Класні  керівники

 

ІІІ засідання

Тема: Національно-патріотичне виховання в умовах воєнного стану. Моніторинг виховної роботи за І семестр 2023-2024 н.р.

                                                      Дата: Грудень 2023 року

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Доповідь Національно-патріотичне виховання молоді під час війни: завдання та напрями.

Голова МО

Гром Л.В.

2.

Волонтерська діяльність як частина національно-патріотичного виховання.

Педагог-організатор Гайдаш М.П.

3.

Розвиток класним керівником активної громадянської позиції в учнів (з досвіду роботи)

Класні керівники

4.

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2023-2024 навчального року.

Голова МО

Гром Л.В.

5.

Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2023-2024 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи.

Голова МО

Гром Л.В.,     класні керівник

6.

Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління.

Класні керівник

 

8.

Тренінг. «Основи національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

Класний керівник Гончарук О.А., Стецюра О.Д.

9.

Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі до навчання в середній школі.

Класний керівник Гайдаш М.П.

 

          

Робота між засіданнями:

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Організація та проведення заходів за річним планом виховної роботи школи

Педагог – організатор   Гайдаш М.П.

2.

Постійно проводити бесіди з учнями щодо попередження дитячого травматизму в умовах воєнного стану, працювати над запобіганням злочинності серед учнів.

Класні керівники

 

3.

Анкетування учнів з метою виявлення інтересів і запитів дітей. «Інтереси та дозвілля для учнів»

Класні керівники

 

4.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Керівник МО    Гром Л.В.

5.

Контроль за підтримкою дітей пільгових категорій, дітей ВПО та дітей з ООП.

Класні керівники

6.

Постійно удосконалювати навички роботи з інтернет-ресурсами.

Класні керівники

 

ІV засідання

Тема:  Творчість та креативність у роботі класного керівника шлях до високоефективної педагогічної діяльності.

                                                                  Дата: Березень 2024 року

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Доповідь. Інтеграція форм і методів виховання в роботі класного керівника

Голова МО          Гром Л.В.

2.

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами.

Педагог-організатор Гайдаш М.П.

 

3.

Самореалізація учнів через якісне самоврядування.

Педагог-організатор

Гайдаш М.П.

 

4.

Обмін досвідом. Масові форми позакласної роботи з учнями: колективні, групові (гурткові) й індивідуальні.

Класні керівники: Подупейко Т.М., Савченко Л.М.

5.

Круглий стіл. Культура академічної доброчесності: проблеми та виклики для здобувачів освіти.

Класний керівник Березовська О.В.

6.

Академічна доброчесність під час позакласної роботи.

Класні керівники: Лапа І.В.,      Стецюра О.Д.

 

Робота між засіданнями:

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Визначити основні пріоритети та напрями виховної роботи

Голова МО

Гром Л.В.

2.

Розробити цикл заходів щодо патріотичного виховання

Голова МО

Гром Л.В.

3.

Запланувати неформальні підходи у роботі класного керівника до патріотичного виховання

Голова МО          Гром Л.В.

4.

Спланувати цикл бесід щодо виховання громадянина-патріота

Класні керівники

5.

Підготувати пропозиції щодо роботи МО протягом року.

Голова МО          Гром Л.В.

V засідання

Тема: Підсумки роботи МО класних керівників за 2023-2024 навчальний рік. Складання перспективного плану на 2024-2025 н. р.

                                             Дата: Травень 2024 року

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Обговорення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників за 2023-2024 н.р.

Голова МО

Гром Л.В.

2.

Опитування класних керівників з метою визначення теоретичних знань, умінь і навичок у з’ясуванні та вирішення проблемних ситуацій у роботі з учнями.

Голова МО

Гром Л.В.

3.

Круглий стіл. Реалізація політики академічної доброчесності протягом навчального року в умовах війни.

Голова МО,           класні керівники

4.

Підбиття підсумків роботи над методичною проблемою класних керівників.

Голова МО,           класні керівники

5.

Обговорення, складання та коригування перспективного плану роботи методичного об’єднання класних керівників на 2024-2025 н. р.

Голова МО,           класні керівники

6.

Аналіз виховної роботи за рік щодо втілення основних аспектів національно-патріотичного виховання.

Голова МО,

педагог-організатор,

класні керівники

Робота між засіданнями:

№ з/п

Зміст

Відповідальні

 1.

Проаналізувати роботу МО класних керівників та внести пропозиції щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік.

Голова МО              Гром Л.В.

 2.

 Анкетування класних керівників з метою виявлення вміння вирішувати педагогічні проблеми.

Голова МО               Гром Л.В.

 

План роботи шкільного методичного об'єднання  класних керівників на 2019-2020 н.р.

Переглянути тут>>>


Повернутись назад


Прозорість та інформаційна відкритість

 Цікаво знати, що...